Bóle Kręgosłupa Szyjnego. Co Robić?

Bóle Kręgosłupa Szyjnego. Co Robić?

Masz siedzącą pracę?

Pracujesz online?

Spędzasz dużo czasu w samochodzie? 

Nie chcę ci się uprawiać sportów? 

Jeśli zastanawiasz się dlaczego Boli cię kręgosłup szyjny, powyższe pytania mogą skierować cię do znalezienia przyczyny twoich problemów. 

Budowa Anatomiczna 

Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z siedmiu kręgów. Połączone są one ze sobą za pomocą stawów międzykręgowych. Pozwala to na poruszanie głową praktycznie we wszystkich kierunkach. Dwa pierwsze kręgi mają odmienną budowę od pozostałych. Pierwszy nosi nazwę “szczytowy” i na nim osadzona jest czaszka.  Dzięki stawom szczytowo-potyliczny  możemy poruszać głową do przodu i do tyłu. Drugi z kolei jest kręg obrotowy. Wyposażony jest on w tak zwany ząb obrotowy na którym jest osadzony kręg pierwszy czyli szczytowy. Pozwala nam to poruszać głową w lewo lub w prawo, dzięki obracaniu się kręgu szczytowego na zębie obrotowym kręgu drugiego. 

Kręg Szczytowy

Od przodu pierwsze cztery kręgi są połączone za pomocą tak zwanych stawów Luszki. Oprócz tego w wyrostkach poprzecznych górnych kręgów szyjnych są tak zwane otwory kręgowe gdzie przebiegają tętnice kręgowe, które doprowadzają krew do mózgu. W tylnej części kręgi są wyposażone w łuk i kręgu. Połączenie tych Łuków tworzy kanał kręgowy lub inaczej kanał rdzeniowy. Tam właśnie znajduje się rdzeń kręgowy. W przedniej części znajduje się trzon kręgu, który pełni funkcję podporową. Mówiąc inaczej trzony ułożone na sobie tworzą pewnego rodzaju kolumnę, dzięki której kręgosłup jest stabilny. 

Kręg Obrotowy

Każdy kręg wyposażony jest w wyrostki. Na boki w prawo i lewo odchodzą wyrostki poprzeczne. Ku tyłowi od łuku kręgowego  wychodzi tak zwany wyrostek kolczysty. Są to miejsca do których przyczepiają się mięśnie i więzadła. Decydują również o wytrzymałości całej konstrukcji. W miejscu połączenia dwóch kręgów znajdują się tak zwane otwory kręgowe. Tam właśnie wychodzą nerwy obwodowe z rdzenia kręgowego. 

Muszę nadmienić że jest to opis bardzo uproszczony, wyłącznie na potrzeby tego artykułu. Chciałbym aby mieli państwo ogólny obraz anatomiczny kręgosłupa szyjnego. Myślę że pomoże to zrozumieć lepiej dalszą część artykułu. 

Przyczyny Bólu Kręgosłupa Szyjnego

Rozwój cywilizacji spowodował że aktywność fizyczna stałaś się zajęciem dodatkowym. W większości przypadków nie jest ona potrzebna do tego aby przetrwać. Powoduje to że większość społeczeństwa jest niedorozwinięta fizycznie. 

Nasz organizm potrafi wytrzymać bardzo duże obciążenia pod warunkiem że jest do tego przystosowany. Mówiąc przystosowany mam na myśli że regularnie poddawany jest odpowiednim obciążeniom, które powodują że jest w stanie funkcjonować nawet w bardzo trudnych warunkach. Napisałem o tym już jeden artykuł i odsyłam do niego. https://maserwawer.pl/boli-mnie-kregoslup-chyba-sie-poloze/

Kręgosłup Szyjny

Bardzo często osoby narzekają na wiele utrudniających życie dolegliwości. Tylko niektóre z nich interpretują jako problem z kręgosłupem szyjnym. Prawda Jednak jest taka że zakres dolegliwości ze strony tego odcinka jest bardzo szeroki. Wynika to z tego że właśnie tu znajduje się połączenie czaszki z kręgosłupem. Jest to jednocześnie połączenie mózgu z rdzeniem kręgowym. Jakby tego było mało to w górnej części kanału rdzeniowego znajduje się pień mózgu. 

Jest to struktura neurologiczna, która odpowiada za najważniejsze procesy życiowe. Oddychanie bicie serca, to chyba wystarczy. Jednocześnie kręgosłup szyjny ma największy zakres ruchomości. Musi dźwigać bardzo ciężką strukturę jaką jest czaszka wraz z mózgiem. Jest przy tym najdelikatniejszy ze wszystkich odcinków. https://www.youtube.com/channel/UC43MnLWPD8FzM9t-9kwZwYA

Bóle Napięciowe Kręgosłupa Szyjnego

Objawem na który najczęściej narzekają moi pacjenci jest ból napięciowy w okolicach karku i szyi. W tym przypadku Główną przyczyną jest stres i siedzący tryb życia. Jest to również chyba jedyna dolegliwość, którą pacjenci trafnie diagnozują. Co prawda jej przyczyną bezpośrednią nie jest kręgosłup szyjny ale może powodować przyspieszoną destrukcję właśnie tego odcinka. 

Przykurcze i zanik mięśni powodują słabsze ukrwienie a co za tym idzie odżywianie wszystkich tkanek w obrębie tych zmian. To z kolei ma druzgocący wpływ na odbudowywanie się czyli regenerację tkanek. W perspektywie roku nie zauważymy tego procesu. W przeciągu 5 lat już tak. Aby uniknąć tego problemu należy doprowadzić do usunięcia przykurczów i napięć a następnie wzmocnienie mięśni w celu stabilizacji kręgosłupa. 

Przepuklina Krążka Międzykręgowego

“Bóle Kręgosłupa Szyjnego. Co Robić?”

Drugim i już dość poważnym schorzeniem jest przepuklina krążka międzykręgowego (dyskopatia). Dochodzi do uwypuklenia się krążka międzykręgowego poza obrys trzonu kręgu. W zależności od wielkości przepukliny i miejsca w którym wystąpi dochodzi do ucisku na sąsiadujące tkanki. Jeśli ucisk znajduje się w okolicach korzenia nerwu mamy do czynienia z neuralgią konkretnego nerwu.

Pacjenci których dotknie to nieprzyjemne schorzenie narzekają często na dziwne objawy ze strony kończyny górnej. Może być to na przykład drętwienie jednej lub obu kończyn. Często dochodzi do zaniku mięśni a co za tym idzie osłabienia siły. Parestezje, czyli zaburzenia czucia są również częstym objawem. Większości tych dolegliwości towarzyszy ból w okolicy szyi. 

Najczęściej objawy dotyczą dwóch nerwów. Nerw łokciowy, gdzie dochodzi do zaburzenia czucia w zakresie unerwienia tego właśnie. Łatwo to rozpoznać po zaburzeniach czucia w palcu małym, serdecznym i środkowym od strony palca serdecznego. Objawy są też na przyśrodkowej części przedramienia. W daleko posuniętych przypadkach mamy do czynienia z zanikami mięśni, co łatwo można zauważyć po tym że przedramię kończyny objętej chorobą jest cieńsze od drugiej. 

Nerw Łokciowy

Drugim z kolei jest nerw promieniowy. Objawy w tym przypadku dotyczą kciuka, palca wskazującego i palca środkowego od strony palca wskazującego. Zaniki mięśniowe są podobne jak w przypadku nerwu łokciowego, tylko że dotyczą zakresu unerwienia nerwu promieniowego. Chodzi tu głównie o mięśnie bocznej grupy przedramienia. Oba nerwy odpowiadają również za mięśnie ramienia odpowiednio przedniej i tylnej grupy. Pacjenci często zauważają dziwne objawy w okolicach mięśni trójgłowego, dwugłowego ramienia. 

Nerw Promieniowy

Niestabilność Kręgosłupa Szyjnego. 

“Bóle Kręgosłupa Szyjnego. Co Robić?”

Znacznie rzadszym ale jednocześnie najbardziej poważnym schorzeniem jest niestabilność kręgosłupa szyjnego. Polega ono na tym że jeden z kręgów w przodo lub w tyło pochyleniu wysuwa się poza obrys kręgosłupa. Może to powodować ucisk na struktury neurologiczne jak również naczynia krwionośne a konkretnie tętnice kręgowe opisane powyżej. 

W przypadku tego schorzenia objawy są bardzo poważne. Zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu pracy serca, bóle głowy, drętwienie obu kończyn, mdłości, duszności itp. Niestabilność jest najczęściej pourazowa. Niewielka stłuczka samochodem lub wypadek na nartach czy na rowerze może spowodować taką dolegliwość. Objawia się często po latach 

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika że największym problemem w rozpoznaniu tego schorzenia jest ignorancja lekarzy. Często spotykam się z pacjentami, którzy przy powyżej wymienionych objawach są kierowani na rezonans głowy. Szuka się przy czym w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to dla mnie niezrozumiałe, ponieważ wystarczy zrobić prześwietlenie czynnościowe kręgosłupa szyjnego. Badanie jest proste i praktycznie obojętne dla zdrowia. 

Niestabilność jest chorobą nieuleczalną ale można nad nią zapanować. Jedyną skuteczną metodą po usunięciu objawów jest wzmocnienie siły mięśni, które ustabilizują nadmiernie ruchomy krąg. Z niestabilnością można żyć bez objawowo jeśli pilnuje się odpowiedniej siły mięśni. Masażem można skutecznie usunąć objawy w przypadku zaostrzenia dolegliwości. Jest to jednak trudne i należy chodzić tylko i wyłącznie do doświadczonych masażystów. https://masazwawro.pl/

Kręcz Szyjny

“Bóle Kręgosłupa Szyjnego. Co Robić?”

Kręcz szyjny jest to schorzenie okołoporodowe lub związane z wadą rozwojową niemowlaka. W przypadku osób dorosłych mamy do czynienia z popularnie zwanym postrzałem. Schorzenie to występuje gwałtownie, najczęściej rano przy wstawaniu z łóżka. Dochodzi wtedy do zaostrzenia objawów dyskopatii a konkretnie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Mięsień ten przyczepia się do wyrostka sutkowego kości skroniowej a następnie dzieli się na dwie głowy z których jedna dochodzi do mostka a druga do obojczyka. Odpowiada on za skręcanie głowy w lewo lub w prawo. Osoby objęte tym nieprzyjemnym schorzeniem chodzą z głową z kręconą w jedną ze stron.

W tym przypadku terapia masażem jest bardzo skuteczna. W ciągu 3 do 4 zabiegów u większości pacjentów objawy ustępują. Ważne jest żeby w dalszej terapii doprowadzić do usunięcia przykurczów, poprawić ruchomość i wzmocnić mięśnie. 

Warto Wiedzieć

Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno schorzenie a w zasadzie na diagnostykę tego schorzenia. Segmenty rdzenia kręgowego nie pokrywają się z fragmentami kręgosłupa czyli z kręgami. Mówiąc inaczej rdzeń kręgowy odpowiedzialny za unerwienie kończyny górnej wchodzi w głąb kanału kręgowego kręgosłupa piersiowego. Powoduje to że zmiany w górnym odcinku kręgosłupa piersiowego dają często dolegliwości do kończyny górnej. Z niewyjaśnionych dla mnie przy czym wielu lekarzy zdaje się nie zauważać tego zjawiska. Kierują pacjentów na badania radiologiczne kręgosłupa szyjnego, które to nie wskazują na konkretne dolegliwości. 

Wtedy zaczyna się szaleństwo diagnostyczne i poszukiwanie innych przyczyn objawów. Spotykam się z tym na tyle często że uważam to za poważny problem. 

Podsumowanie

W powyższym artykule wymieniłem najczęściej spotykane schorzenia z grupy chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego. 99% problemów jest związana właśnie z tymi chorobami. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Każda zmiana w kręgosłupie jest nieodwracalna. Mówiąc inaczej może być już tylko gorzej. Leczenie polega na usunięciu objawów i co ważniejsze spowolnieniu destrukcji kręgosłupa. 

Przestrzegam moich i potencjalnych pacjentów przed różnej maści terapeutami czy też pseudo terapeutami, którzy obiecują wyleczenie z tej czy innej choroby. Jest to zwykłe wyciąganie pieniędzy i granie na emocjach chorych ludź. Prawda jest taka że możemy funkcjonować bezobjawowo nawet przy bardzo poważnych chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Warunkiem jest odpowiedni tryb życia i nielekceważenie nawet nie wielkich objawów. Bardzo dobre efekty daje masaż profilaktyczny czyli wykonywany raz w tygodniu przez cały czas. 

Pacjenci, którzy tak postępują najczęściej nie odczuwają żadnych dolegliwości a jakość ich życia w znaczący sposób się podnosi. Jednocześnie chciałbym podkreślić że najważniejszą formą zapobiegania jest aktywność fizyczna. Mówiąc aktywność fizyczna mam na myśli regularną i nie rzadszą niż 3 razy w tygodniu aktywność sportową. 

Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu. Nie jestem w stanie opisać wszystkich możliwych dolegliwości związanych z chorobami kręgosłupa szyjnego. Jeśli ktoś ma pytania co do objawów, jak również terapii masażem służę poradą. Proszę zadawać pytania w komentarzach, ewentualnie na adres mailowy podany w kontakcie. 

Grzegorz Wawro